Doprava ZDARMA od 1500,- Kč, Osobní odběr ZDARMA
Coldisept
Bioderma leden

Historie Lékárny U Černého orla

Lékárna U Černého orla je umístěna v domě U Černého orla. Je to původně renesanční dům s novorenesanční fasádou v řadové zástavbě severovýchodní části novojičínského náměstí.

Lékárna U Černého orla je přímou pokračovatelkou nemocniční lékárny (r.1815 – 1827). Zrušení koncese nemocniční lékárny vedlo k vypsání nové koncese. Právní základy (koncese ke zřízení) Lékárny U Černého orla“ vznikaly více než 3 roky, od 25.12.1823 do 20.3.1827. Novojičínský magistrát vypsal konkurs na osobní koncesi pro provozování nové lékárny. Magistrát vybral ze čtyř žadatelů PhMr. Josefa Bilímka a osobní koncesi mu udělil 8.6.1827.

14.3.1828 je lékárna zařízena a připravena k otevření. Je pravděpodobné, že Bilímek koupil lékárenské zařízení a zásoby nemocniční lékárny. Bilímek zaměstnával dva pomocníky, z nichž jeden měl funkci provisora a druhý byl laborant. Poměrně starému Bilímkovi (60let) pomáhal PhMr. František Kraus. 10.4.1830 požádal Kraus o koncesi na lékárnu U Černého orla.

V červenci 1830 Bilímek zemřel a magistrát v Novém Jičíně bez námitek schválil Krause jako provisora lékárny. Vzhledem k tomu, že Kraus se neprokázal dostatečným jměním, udělil magistrát v srpnu 1832 koncesi PhMr. Janu Faschankovi. Prověrka fiskálního úřadu, která měla prošetřit majetkové poměry žadatelů o koncesi, odhalila skutečnost, že Faschank je mnohem chudší než se snažil ukázat. Na základě této skutečnosti je 28.6.1833 udělena koncese PhMr. Františkovi Krausovi, dosavadnímu provisorovi. Dekretem z 13.3.1834 potvrdila dvorská kancelář Krausovu koncesi, a tím skončil boj o Lékárnu U Černého orla. Finanční prostředky, které byly nutné pro získání koncese, nepříznivě ovlivňovaly hospodářské postavení lékárníků v 1. polovině 19. století.

V roce 1866 předal František Kraus lékárnu svému synovi Josefu Krausovi, který se stal majitelem osobní koncese a pracoval zde do r. 1910, zemřel 20.12. 1911.

Dalším majitelem se stává 16.2.1910 Viktor Kraus, který přebírá rodinnou lékárnu a vede ji do své předčasné smrti v r. 1926. Od r.1926 je lékárna vedena vdovským právem a je pronajímána různým nájemcům, kteří se zde v poměrně krátkých intervalech střídali.

Po r. 1945 byla lékárna jako německý majetek zkonfiskována a majitelem se stal Fond národní obrany. 25.10.1946 je ustanoven národním správcem PhMr. Jaromír Vlačiha. 1.1.1949 přešla lékárna jako konfiskát do majetku Národní pojišťovny a od ledna 1950 byla začleněna do n.p. Medika a má evidenční číslo 1040.

Jako odpovědní správci se se pak střídají Lubomír Balcárek (1950-1954), Věra Gregorová (1954-1958), František Bok (1958-1959) a v letech 1959 – 1963 Viktor Sedlář jako vedoucí lékárník.

Od 1.7.1960 se lékárna stává součástí Okresního ústavu národního zdraví (OÚNZ) v Novém Jičíně. Dostala číslo 07-04-02 a slouží jako lékárna okresní. Zásobuje tuzemskými i zahraničními léčivými přípravky místní polikliniku a celou spádovou oblast. Zajišťuje výdej na recepty i bez receptů a slouží se zde pohotovostní služba.

V letech 1965 – 1966 zde byla provedena významná stavební úprava a výměna nábytkového vybavení včetně přístrojů. V prvním patře bylo vybudováno pracoviště okresní kvalitářky. V rámci experimentu, kterého se ujmul doc. RNDr. et PhMr. Vladimír Smečka, CSc., byl vytvořen expediční box. Výdej na recept a prodej léků byl oddělen do samostatných místností, z nichž každá měla svou vlastní čekárnu. V čekárně byla vytvořena výstavka s exponáty z bohaté minulosti našeho lékárenství. Architektonické řešení čekárny navrhl výtvarník Ivo Mrázek ze Studénky.

Dalšími vedoucími lékárníky jsou PhMr. Eliška Sedlářová (1963 – 1971), PhMr. Karel Kotek (1971-1985), který je zároveň okresním lékárníkem, a od r. 1985 PharmDr. Stanislava Kvitová.

Po roce 1989 dochází v lékárenství k privatizaci a lékárny přecházejí do soukromých rukou jednotlivých lékárníků. V r. 1993 byla lékárna zprivatizována a majitelkou se stává PharmDr. Stanislava Kvitová (provdaná Moudrá) a znovu vrací lékárně původní název Lékárna U Černého orla.

V r. 1995 probíhá poslední větší rekonstrukce, prodej léků se přesouvá do společné místnosti s výdejem léků na recept, je zrušen expediční box a větší plocha lékárny je věnována vystavení jednotlivých volně prodejných léčivých přípravků a doplňků stravy.

Sortiment produktů

Nejprodávanější značkyWobenzym
Centrum
Avene
Bioderma
Walmark

Comgate